overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03/09/2020 Tarihli ve 110 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, İlimizde halkımızın toplu olarak bulunabileceği değerlendirilen düğünler ile ilgili alınacak ek tedbirlere ilişkin 03/09/2020 tarihli ve 110 sayılı kararıyla;

İlimizde COVID-19 salgınıyla mücadelede herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için Kurulumuzun 28/08/2020 tarih ve 109 sayılı toplantısında “düğün, sünnet düğünü, kına gecesi, gelin alma, konvoy oluşturma, taziye,  mevlitler vb. gibi vatandaşların birlikte bulunmaları olasılığı bulunan faaliyetlerde kısıtlama/yasaklama kararlarının, salgının yayılma hızını düşürmek, istenmeyen sonuçlarını engellemek ve en nihayetinde de toplum sağlığını korumak amacıyla”  kararlar alınmıştı.

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun 02/09/2020 tarihli toplantısında alınan tavsiye kararı doğrultusunda halk sağlığının korunması ve salgının yayılım hızının en aza indirilmesi amacıyla;

• İlimizde gerçekleştirilecek sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere ek olarak sokak/köy düğünü etkinliklerine de 04/09/2020 tarihinden itibaren izin verilmemesine,

•  Nikâh merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikâhların en fazla 1 (bir) saatlik süre içerisinde tamamlanmasına,

•  Bu şekilde yapılacak nikâh merasimi şeklindeki düğünler ile nikâhlara gelen konuklara toplu yemek verilmesi de içinde olmak üzere her türlü yiyecek ve içecek servisinin  ( paketli su servisi hariç ) yapılmasına izin verilmemesine,

•  Kurulumuzun 28/08/2020 tarih ve 109 sayılı toplantısında alınan kararlara uyulmasına, kararların uygulanmasında azami özenin gösterilmesine,
 
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.