overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09/10/2020 Tarihli ve 120 Sayılı Kararı

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Vali Dr. Zülkif DAĞLI başkanlığında 09/10/2020 tarihinde İlimizde Coronavirüs’e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır. 

GÜNDEM:

İlimizde mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim kurumları öğrencilerinin kamu-özel kurum ve kuruluşlarda 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde yapacakları stajların görüşülmesi.

Eski ismi ile köy okullarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin görüşülmesi.
Halk Eğitim Merkezleri tarafından açılacak kursların görüşülmesi.

 KARARLAR:

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İlimizde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettiren ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin stajlarını görüşmek üzere toplanmıştır.

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 28 Eylül 2020 tarih ve 116 sayılı toplantısında alınan;

“2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı’nda ilimizde Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerdeki öğrenciler ile ( Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğrencileri dışında ) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetini gerçekleştiren kamu veya özel eğitim kurumlarında, öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimizin eğitim-öğretim yılı içerisinde sağlık iş koluna bağlı kamu veya özel sağlık kuruluşlarında ( hastane, tıp merkezi vb. ) yapacakları stajları ile diğer tüm iş kollarında ( tekstil, motor, otomotiv, makine, sanayi ve ticaret kuruluşları, muhasebe vb.) kamu veya özel kuruluşlarda yapmaları zorunlu stajlarının Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda salgının etkilerinin azaldığı daha ileri tarihlerde yapılmak üzere ertelenmesine,” şeklindeki karardan özel veya kamuya ait mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki 12. sınıf öğrencilerinin ( sağlık meslek liseleri hariç ) stajlarının yapılmasına imkan tanınmasına,

MEB’e bağlı İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri koordinasyonunda Eğitim-Öğretim faaliyeti gösteren eski ismi ile köy okullarının çalışma hususlarının değerlendirilmesi ile ilgili olarak MEB’e bağlı ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri koordinasyonunda Eğitim-Öğretim faaliyeti gösteren eski ismi ile köy okullarının tam kapasite faaliyet gösterebilme tasarrufunun ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun alacağı karar neticesinde belirlenmesine;

Halk Eğitim Merkezleri tarafından gerekli tedbirler alınmak şartıyla kursların açılmasına (spor branşlı kurslar haricinde) ve kursiyer kabulünün sağlanmasına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılan üyelerce oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.