overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 26.01.2021 Tarihli ve 4 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 26.01.2021 tarihli ve 4 sayılı kararıyla,

GÜNDEM:

Kayak tesislerinde COVID-19 salgını ile ilgili olarak alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi.

KARARLAR:

COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, toplum sağlığının korunması ve kamu düzeninin sağlanması açısından ilimizde Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından fiziksel mesafenin sağlanması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyulması amacıyla kararlar alınmaktadır.

Bu kapsamda 01 Haziran 2020 tarihinde yeni kontrollü sosyal hayat sürecinin başlamasıyla birlikte Kurulumuzun 31/05/2020 tarih ve 59 sayılı toplantısında alınan kararda ilimizde bulunan çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren tüm işletmelerin uymaları zorunlu olan standartlar ve tedbirler belirlenmiştir.

İlimizde faaliyet gösteren turizm ve konaklama tesisleri için ise İçişleri Bakanlığı’nın 01/07/2020 tarih ve 10507 sayılı genelgesiyle Güvenli Turizm Sertifikası uygulaması zorunluluğu getirilmiş ve Kurulumuzun 30/09/2020 tarih ve 117 sayılı toplantısında alınan kararla da konaklama tesislerinde HES kodu uygulaması zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca, Kurulumuzun, konaklama tesislerinde alınacak ek tedbirlerin görüşüldüğü 28/11/2020 tarih ve 131 sayılı toplantısında ise otel ve konaklama tesislerinin sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik hizmet verebilmeleri, otel konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) izin verilmemesi konuları karara bağlanmıştır.

Ancak, İçişleri Bakanlığı’nın 26/01/2021 tarih ve E-89780865-153-1178 sayılı genelgesinde, salgınla mücadeleye yönelik olarak konaklama tesisleri için getirilen düzenlemelere rağmen son günlerde özellikle kayak otellerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olacak organizasyonların/etkinliklerin (müzikli eğlenceler vb.) düzenlendiği, otel müşterilerinin kontrolsüz şekilde bir araya geldiği bu organizasyon/etkinliklerde başta maske kullanımı olmak üzere belirlenen kural ve esaslara aykırı hareket edilerek toplum sağlığının ciddi anlamda tehlikeye atıldığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede kayak otellerinin de İçişleri Bakanlığı’nın genelgelerine ve Kurulumuzun konaklama tesislerine getirilen kısıtlama tedbirlerine ilişkin kararlarına tabi oldukları dikkate alınarak;       

1.İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili genelgeleriyle, Kurulumuzun konaklama tesisleri ile ilgili kararları ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi’nde konaklama tesisleri için belirlenen tüm kural ve esasların kayak otellerinde de geçerli olmasına ve eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına,
2.Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya da belirli zaman aralıklarında müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek her türlü tedbirin alınmasına, bu doğrultuda parti, eğlence vb. etkinliklerin düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,
3.Konaklama tesisleri için getirilen “açık alanlar dahil restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesi” kuralının kayak otelleri için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin tamamını kapsayacak şekilde uygulanmasına,
4.Telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında olası yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun bekleme alanlarının düzenlenmesine,
5.Kayak odalarında;

Fiziki mesafe planına uygun kapasite belirlenmesine,
Çakışmaları önlemek amacıyla kayak odası kullanım periyodlarının düzenlenmesine,

6.Emanet dolaplarının;

Sosyal mesafe kuralına uygun kullanımının sağlanmasına,
Konakladığı sürece aynı dolabın aynı misafir tarafından kullanımının sağlanmasına,
Her misafirin kiralama süresi sona erdikten sonra yeni misafirin kullanımı için emanet dolapları, kayak takımları, baton, kayak ayakkabıları, board ve ayakkabıların temizlik, bakım ve hijyeninin sağlanarak kullanıma hazır hale getirilmesine,

7.Kayak otelleri ve tesislerinin, COVID-19 tedbirlerine uyulması ile ilgili Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız tarafından oluşturulan il/ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlileri marifetiyle düzenli olarak denetime tabi tutulmasına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyette bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine,

 Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.