overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29.01.2021 Tarihli ve 5 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29.01.2021 tarihli ve 5 sayılı kararıyla,

GÜNDEM:

a.İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren resmî ve özel eğitim öğretim kurumlarındaki sekizinci ve onikinci sınıf öğrencileriyle, mezunlardan isteğe bağlı destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden 20 yaş altı öğrencilerin sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili durumlarının görüşülmesi.
b.Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gözetiminde faaliyet gösteren özel spor tesislerinde gerçekleştirilen tüm spor etkinliklerinin durumunun görüşülmesi.

KARARLAR:

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, kontrol altına alınması, salgınla mücadelenin sürekliliğinin sağlanması, zaafa uğramaması ve böylelikle halk sağlığının korunması amacıyla gündem başlığı altında belirtilen konularda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

a.Kurulumuzun 19/11/2020 tarih ve 127 sayılı toplantısında 20 yaş altı vatandaşlarımızın 13:00–16:00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilmişti. Ayrıca 01/12/2020 tarih ve 133 sayılı toplantısında ise 20 yaş altı vatandaşlarımızın 13:00-16:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarından faydalanmalarına kısıtlama getirilmişti.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20/01/2021 tarih ve E-16915068-410.99-19434562 sayılı yazısıyla;

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî okullarda, sekizinci ve onikinci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik isteğe bağlı destekleme ve yetiştirme kurslarının,
Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel okullardaki sekizinci ve onikinci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler için yüz yüze takviye kurslarının,
Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurslarının onikinci sınıf öğrencileri ve mezunlar için yüz yüze eğitimlerin, 

22/01/2021 tarihinden itibaren başlayabileceği belirtilmiştir. 

Söz konusu kurslara katılacak 20 yaş altı vatandaşlarımızın yaşayabilecekleri olası mağduriyetlerini önlemek amacıyla;

20 yaş altı vatandaşlarımızdan söz konusu kurslara katılacak olanların, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saat dilimlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
Söz konusu kurslara katılacak 20 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saat dilimlerinde toplu taşıma araçlarından faydalanabilmelerine,
Toplu taşıma araçlarını kullanacak 20 yaş altı vatandaşlarımızın ulaşımlarını sağlayacak olan otobüs, minibüs, dolmuş, raylı sistem gibi toplu taşıma araçları ile özel veya kamuya ait öğrenci servislerinin, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun hazırladığı “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde belirtilen;

“14. KENT İÇİ ULAŞIM ARAÇLARI (MİNİBÜSLER, DOLMUŞLAR, HALK OTOBÜSLERİ, BELEDİYE OTOBÜSLERİ VE DİĞERLERİ)İLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” bölümündeki tedbirlere,
“78. COVID-19 KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığı altındaki 78.12. Servislerde Alınması Gereken Önlemler” bölümündeki tedbirlere,

eksiksiz uymalarının sağlanmasına,

b.İlimiz ve ilçelerimizde faaliyet gösteren Özel Beden Eğitimi ve Spor Salonları / Tesisleri’nin, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ( Valilik Makamı’nın 11/12/2020 tarih ve 1232937 sayılı Olur’uyla izin verilen bilardo salonları hariç olmak üzere ) 01/03/2021 tarihine kadar faaliyetlerinin durdurulmasına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.