overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03.02.2021 Tarihli ve 6 Sayılı Kararı

  İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03.02.2021 tarihli ve 6 sayılı kararıyla,

GÜNDEM:

a.Çiçek satışı yapan iş yerlerinin çalışma saatlerinin görüşülmesi.
b.Milli Eğitim Bakanlığı’nca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarında görevli öğretmen ve çalışanlar ile öğrencilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarının ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarının görüşülmesi.

KARARLAR:

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, kontrol altına alınması ve böylelikle halk sağlığının korunması amacıyla kararlar almaktadır.

Kurulumuz, çiçek satışı yapılan iş yerlerinin çalışma saatleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarında görevli öğretmen ve çalışanlar ile öğrencilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları konularını görüşmek üzere toplanmıştır.

a.Kurulumuzun 01/12/2020 tarih ve 133 sayılı kararıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saat dilimlerinde getirilen kısıtlamalarda istisna kapsamında tutulan iş yerlerine ek olarak çiçek satışı yapan işletmelerin de faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10:00-17:00 saatleri arasında sürdürebileceği, İçişleri Bakanlığı internet sitesinde sıkça sorulan soruların 12. maddesinde belirtilmişti.

Ancak 14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapılan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı;

12 Şubat 2021 Cuma günü 20:00-24:00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunabilmelerine,

13 Şubat 2021 Cumartesi ve 14 Şubat 2021 Pazar günlerinde 10:00-17:00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10:00-24:00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunabilmelerine,

b.Milli Eğitim Bakanlığı’nca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının;

Öğrencilerinin, Kurulumuzun 29/01/2021 tarih ve 5 sayılı kararında belirtildiği şekliyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, ayrıca öğretmen ve çalışanlarının da durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını belgelendirmeleri koşuluyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde Kurulumuzun 01/12/2020 tarih ve 133 sayılı kararında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
Öğrencilerinden 20 yaş ve altı olanların, Kurulumuzun 29/01/2021 tarih ve 5 sayılı kararında belirtildiği şekliyle toplu taşıma araçlarını ( otobüs, minibüs, dolmuş, raylı sistem araçları vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, ayrıca öğretmen ve çalışanlarından da 65 yaş ve üzeri olanların,  Kurulumuzun 01/12/2020 tarih ve 133 sayılı kararında getirilen toplu taşıma araçlarını (otobüs, minibüs, dolmuş, raylı sistem araçları vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.