overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 13.02.2021 Tarihli ve 7 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 13.02.2021 tarihli ve 7 sayılı kararıyla,

GÜNDEM:

a.Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak hafızlık eğitimi verilen Kuran kurslarındaki öğrenci, öğretici, kursiyer ve çalışanların durumlarının görüşülmesi.
b.Eğitim personelinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasının görüşülmesi.

KARARLAR:

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu;

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyeti yapan Hafızlık Kuran kurslarının, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 11/02/2021 tarih ve 1047564 sayılı yazısıyla 15/02/2020 tarihi itibariyle yüz yüze eğitime başlaması,
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 05/02/2021 tarih ve 20218459 sayılı yazılarıyla, eğitim öğretim kurumlarının 15/02/2021 tarihinden itibaren kademeli olarak eğitim-öğretim faaliyetine başlaması, 

konularını görüşmek üzere toplanmıştır.

Bu çerçevede;

1.Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı hafızlık Kuran kurslarının 15/02/2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime başlayacak olması nedeniyle Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 03/02/2021 tarih ve 6 sayılı toplantısındaki;

“b) Milli Eğitim Bakanlığı’nca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının;

Öğrencilerinin, Kurulumuzun 29/01/2021 tarih ve 5 sayılı kararında belirtildiği şekliyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, ayrıca öğretmen ve çalışanlarının da durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını belgelendirmeleri koşuluyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde Kurulumuzun 01/12/2020 tarih ve 133 sayılı kararında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
Öğrencilerinden 20 yaş ve altı olanların, Kurulumuzun 29/01/2021 tarih ve 5 sayılı kararında belirtildiği şekliyle toplu taşıma araçlarını ( otobüs, minibüs, dolmuş, raylı sistem araçları vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, ayrıca öğretmen ve çalışanlarından da 65 yaş ve üzeri olanların, Kurulumuzun 01/12/2020 tarih ve 133 sayılı kararında getirilen toplu taşıma araçlarını (otobüs, minibüs, dolmuş, raylı sistem araçları vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,”

şeklindeki kararının Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak hafızlık eğitimi verilen Kuran kurslarındaki öğrenci, öğretici, kursiyer ve çalışanlar için de geçerli olmasına,  

2.Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim-öğretim kurumlarının 15 Şubat 2021 tarihi itibariyle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçecek olması  ve 13-14 Şubat 2021 tarihlerinde yarı yıl tatilinin de bitecek olması nedeniyle, şehirler arası seyahatlerde olabilecek yoğunluklar da göz önüne alınarak, Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 1/12/2020 tarih ve 133 sayılı toplantısında “sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde yapılacak şehirlerarası yolculuklarda (toplu ulaşım araçlarıyla yapılanlar hariç) seyahat izin belgesi alınması zorunluluğu” koşulundan, görev yaptıkları yer dışında bulunan öğretmenler ile diğer eğitim personelinin 13-14 Şubat 2021 tarihlerinde özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerin muaf tutulmasına ve denetimler sırasında öğretmen/personel kimlik kartlarını ibraz ederek aile bireyleri ile birlikte görev yerlerine özel araçlarıyla seyahat edebilmelerine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyette bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.