overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05/04/2021 Tarihli ve 13 Sayılı Kararı

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Vali Doç.Dr.Zülkif DAĞLI başkanlığında 05/04/2021 tarihinde İlimizde Koronavirüse (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

GÜNDEM:

1.İçişleri Bakanlığı’nın 29/03/2021 tarihli genelgesi doğrultusunda alınması gereken ek tedbirlerin görüşülmesi.
2.Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi hastalarının pandemi sürecinde hizmeti durdurulan Halk Eğitim faaliyetlerinin (Beden Eğitimi, Müzik, El Sanatları, Resim-İş, Kuaförlük vb.) gerçekleştirilmesinin görüşülmesi.
3.Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları’nın teorik eğitimlerinin uzaktan eğitim yoluyla (online) gerçekleştirilmesinin görüşülmesi.
4.Sinema salonlarının faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasının görüşülmesi.
5.Nargile satışı yapan iş yerlerinin durumunun görüşülmesi.

KARARLAR:

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 30/03/2021 tarih ve 12 sayılı toplantısında alınan kararlarda uygulamanın eksiksiz yerine getirilmesi ve uygulamada tereddüte mahal bırakılmaması amacıyla alınması gerekli tedbirler görüşülmüştür.

Ayrıca ilimizde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi hastaları için pandemi sürecinde hizmeti durdurulan halk eğitim faaliyetlerine yeniden başlanabilmesi, özel motorlu taşıt sürücü kurslarının teorik eğitimlerinin uzaktan eğitim yoluyla (online) gerçekleştirilmesi, sinema salonlarının faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması ve ilimiz genelinde nargile satışı yapan iş yerlerinin nargile satışı yapmaları ile ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Bu kapsamda;

1.İçişleri Bakanlığı’nın 29/03/2021 tarihli genelgesi doğrultusunda, çok yüksek risk grubunda bulunan ilimizde, % 50 kapasite sınırlaması ile 07:00-19:00 saatleri arasında ve HES kodu sorgulaması yapmaları kaydıyla faaliyet gösteren lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerinde aynı masada en fazla 2 (iki) kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilmesine,
2.İçişleri Bakanlığı’nın 29/03/2021 tarihli genelgesi doğrultusunda, çok yüksek risk grubunda bulunan ilimizde yeme-içme yerlerinin;

19:00-21:00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde hizmet verebilmelerine,
21:00-24:00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine,
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri ise 10:00-20:00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine,

3.Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde yatan hastaları rehabilite etmek ve tedavilerine destek vermek amacıyla çeşitli alanlarda eğitim verilen ve pandemi sürecinde hizmeti durdurulan halk eğitim faaliyetlerinin (beden eğitimi, müzik, el sanatları, resim-iş, kuaförlük vb.) kurslarda maske kullanılması, fiziksel mesafe ile hijyen kurallarına uyulması ve gerekli önlemlerin alınması şartıyla yapılabilmesine,
4.Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları’nın teorik eğitimlerinin ilimiz genelindeki vakaların yoğunluğu nedeniyle uzaktan eğitim yoluyla (online) gerçekleştirilmesine,
5.İlimizde 01 Nisan 2021 tarihine kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen  sinema salonlarının, faaliyetlerinin durdurulması kararının 12 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmasına,
6.İlimiz genelinde faaliyet gösteren nargile salonlarında ve nargile satışı yapılan iş yerlerinde, COVID-19 salgınının damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık olması nedeniyle Kurulumuzun daha önce almış olduğu 19/11/2020 tarih ve 127 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda nargile satışının kısıtlanmasının devamına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.