overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 12/04/2021 Tarihli ve 16 Sayılı Kararı

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif DAĞLI’nın başkanlığında 12/04/2021 tarihinde İlimizde Koronavirüs’e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

GÜNDEM:

        13 Nisan 2021 tarihinde (yarın) başlayacak Ramazan ayında COVID-19 salgını ile ilgili alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi.

  KARARLAR:

        Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca, Ramazan ayında öteden beri uygulanması nedeniyle geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve uygulamaların toplumsal hareketliliği artırması ve bu durumun da salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirildiğinden İçişleri Bakanlığı’nın 12/04/2021 tarih ve E-89780865-153-6421 sayılı genelgesi doğrultusunda 12 Nisan 2021 Pazartesi günü kılınacak ilk teravih namazıyla birlikte Ramazan ayı boyunca uygulanmak üzere aşağıdaki belirtilen tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

          Bu kapsamda;

1.Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine,

          Son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetlere ve duyurulara önem verilmesine,

2.Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilmesine,

          Öte yandan salgının oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesinin gerektiği konusunun vatandaşlarımıza sık sık duyurulmasına,

3.Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyruklarının ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla;
          oFırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretiminin iftardan 1 saat önce sonlandırılmasına,
          oİftar saatine kadar sadece satış yapılabilmesine,
          oİftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilmesine,

4.Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınmasına,

5.İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin koordinasyonunda toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayılarının artırılmasına,

6.Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışların ayrı olarak planlanmasına, fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine,

7.Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde bulundurularak başta market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği alanlarda fiziki mesafe koşullarının korunmasına yönelik bundan önceki kararlarımızda alınan her türlü tedbirin eksiksiz uygulanmasının devamına,

          Bu kapsamda Kurulumuzun 01/12/2020 tarih ve 133 sayılı toplantısında alınan kararda belirtildiği üzere her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının AVM ve semt pazarının kurulduğu ilçedeki İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ayrı ayrı belirlenmesine ve denetimlerin buna göre gerçekleştirilmesine devam edilmesine,

8.Alınan tedbirler ve belirlenen kurallarla ilgili, ilimizde dinamik denetim modeli çerçevesinde geniş katılımlı, etkin, planlı ve sürekli/kesintisiz şekilde denetim faaliyetlerinin sürdürülmesine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.