İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 07/05/2021 Tarihli ve 26 Sayılı Kararı
17 Mayıs 2021

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Vali Doç. Dr. Zülkif DAĞLI başkanlığında 07/05/2021 tarihinde İlimizde Koronavirüs’e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

GÜNDEM:

İlimizde üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörlerinde çalışan kişilere yönelik olarak düzenlenen “Çalışma İzni Görev Belgesi”nin süresinin uzatılması.

KARAR:

 İlimizde, tam kapanma döneminde temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu iş kollarına ve bu iş kollarında görevli olanlara yönelik olarak Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 27/04/2021 tarihli ve 20 sayılı toplantısında alınan kararlarda sokağa çıkma muafiyeti getirilmişti.

İçişleri Bakanlığı’nın 29/04/2021 tarihli ve 7705 sayılı genelgesi doğrultusunda Kurul’un 29/04/2021 tarih ve 21 sayılı toplantısında alınan kararda ise, üretimde devamlılığın sürdürülmesi ve muafiyetlerin kötüye kullanılmasının önlenmesi amacıyla, muafiyet kapsamında bulunan iş kolları ve bu iş kollarında görevli kişiler için uygulanması gereken usul ve esaslar belirlenmiş ve bu usul ve esasların uygulanmasına başlanmıştır.

Bu usul ve esaslar çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf iş yerlerinde görevli kişilere e-başvuru sistemi üzerinden “Çalışma İzin Belgesi”ni veya el ile doldurularak çalışan ve iş yeri yetkilisince imzalanıp onaylanan “Çalışma İzni Görev Belgesi Formu”nu alma ve denetimlerde ibraz etme zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca, yine Kurul’un 02/05/2021 tarih ve 22 sayılı toplantısında ise el ile doldurularak düzenlenen “Çalışma İzni Görev Belgesi Formu”nun geçerlilik süresinin 07 Mayıs 2021 Cuma günü 24:00 ‘a kadar uzatılmasına karar verilmişti.

Ancak, NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumların olabileceği değerlendirilmiştir. Tüm bu olası geçici durumlardan kaynaklanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla;

Sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik v e lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle el ile doldurularak imza altına alınan “Çalışma İzni Görev Belgesi Formu”nun geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24:00’e kadar uzatılmasına,
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,
Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.