İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21/05/2021 Tarihli ve 28 Sayılı Kararı
25 Mayıs 2021

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif  DAĞLI’nın başkanlığında 21/05/2021 tarihinde İlimizde Koronavirüs’e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

GÜNDEM:

1.Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Kursları’nın başlamalarının görüşülmesi.
2.Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyeti yürüten üniversitelerdeki yüksek öğrenim öğrencilerinin zorunlu stajlarını yapabilmelerinin görüşülmesi.
3.Hayvan pazarlarının faaliyetlerine başlamalarının görüşülmesi.

KARARLAR:

1.İlimizde, Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 08/01/2021 tarih ve 01 sayılı kararıyla Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezleri’nin düzenledikleri eğitim faaliyetlerinin (Halk Eğitim Kursları) durdurulmasına karar verilmişti.

Ancak söz konusu kurslarla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 17/05/2021 tarih ve E-26022156-45.03-25210693 sayılı yazısına istinaden Halk Eğitim Merkezleri’nin denetiminde ve Halk Eğitim Merkezleri’ne bağlı olarak düzenlenen eğitim faaliyetlerinin (Halk Eğitim Kursları) maske kullanımı, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uyulması koşullarıyla tekrar başlamasına izin verilmesine,

2.Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 28/09/2020 tarih ve 116 sayılı kararıyla Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetini yürüten üniversitelerdeki Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesi’nde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin eğitim-öğretim yılı içinde yapmaları zorunlu olan stajlarını yapabilmelerine karar verilmişti.

Salgınla mücadelede gelinen aşamada, 28/09/2020 tarih ve 116 sayılı kararda yukarıda belirtilen sağlık alanlarında eğitim-öğretimine devam eden yüksek öğrenim öğrencilerinin stajlarını yapabilmelerine ek olarak, diğer yüksek öğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerden;

4 yıllık (lisans) yüksek öğretim kurumlarının 4. sınıf öğrencilerinin mezun olabilmeleri için yaz aylarında yapmaları zorunlu olan stajlarını, maske kullanımı, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uyulması koşullarıyla kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda yapabilmelerine,
2 yıllık (önlisans) yüksek öğretim kurumlarının da 2. sınıf öğrencilerinin mezun olabilmeleri için yaz aylarında yapmaları zorunlu olan stajlarını maske kullanımı, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uyulması koşullarıyla kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda yapabilmelerine,

3. Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 26/02/2021 tarihli ve 09 sayılı kararıyla faaliyetleri ikinci bir karar alınıncaya kadar durdurulan hayvan pazarlarının 01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren faaliyetlerine tekrar başlayabilmelerine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.