İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 31/05/2021 Tarihli ve 29 Sayılı Kararı
02 Haziran 2021

        Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif DAĞLI’nın başkanlığında 31/05/2021 tarihinde İlimizde Koronavirüs’e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

        GÜNDEM:
         “Kademeli kapanma” tedbirleri sonrasında “kalıcı normalleşme”nin sağlanması için alınacak tedbirlerinin görüşülmesi.
 
        KARAR:
        COVID-19 hastalığıyla ilgili olarak yurt genelinde ve ilimizde vaka sayılarında artış yaşanması nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın kısmi kapanma, tam kapanma ve kademeli normalleşme tedbirleri ile ilgili genelgeleri doğrultusunda, Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 14/04/2021 tarih ve 17 sayılı kararıyla 14 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlayacak şekilde kısmi kapanma tedbirleri, 27/04/2021 tarih ve 20 sayılı kararıyla ise 29 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlayacak şekilde tam kapanma tedbirleri uygulamaya koyulmuştu.

        Tam kapanma tedbirleri sonunda yurt genelinde ve ilimizde COVID-19 vaka sayılarındaki azalmayla birlikte Kurul’un 16/05/2021 tarih ve 27 sayılı toplantısında alınan kararlarda ilimiz genelinde uygulanmak üzere 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başlayacak şekilde  “kademeli normalleşme” sürecine geçilmiştir.

        Alınan tedbirlere uyulmasıyla birlikte günlük vaka, hasta ve ağır hasta sayılarında düşüş devam etmiş, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirus Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda ilimiz genelinde “kalıcı normalleşme”nin sağlanması için, Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabında Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca, İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili genelgesi doğrultusunda 01 Haziran 2021 Salı günü saat 05:00’dan itibaren aşağıdaki tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir. 
 
        1.    SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
        İlimiz genelinde kademeli normalleşmenin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22:00-05:00 saatleri arasında, Pazar günleri ise, Cumartesi günleri saat 22:00’den başlayıp, Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05:00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bu kapsamda;
1.1.    Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bu kararın ekinde belirtilen yerlerin ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulmalarına,
Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetlerin, İçişleri Bakanlığı’nın 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı genelgesinde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olmasına, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilmesine,
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin yapılan denetimlerde İçişleri Bakanlığı’nın 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı genelgesi çerçevesinde e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınan “Çalışma İzni Görev Belgesi”ni ibraz etmelerinin zorunlu olmasına, 
Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması gibi nedenlerle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle el ile doldurularak imza altına alınan “Çalışma İzni Görev Belgesi Formu”nun da denetimlerde ibraz edilebilmesine,
 
1.2.    Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine, vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilmelerine,
 
1.3.    Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olmasına,
Vatandaşlarımızın ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırınlara gidip gelebilmelerine,
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilmesine, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmamasına,

1.4.    Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyetin sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamasına,
İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dâhil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancıların sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olmalarına,

1.5.    Kademeli normalleşmenin ikinci döneminde de kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarında olan veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi numarası üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçlarının, VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanmasına, 
Bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirlerin Valiliğimiz ilgili birimlerince ve ilçelerde Kaymakamlıklar tarafından alınmasına,

1.6.    Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ile ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasına,
Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın pazar günleri dışındaki günlerde sadece 10:00-14:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabî olmalarına,

1.7.    Sokağa çıkma kısıtlamasına tabî olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençlerimizin ve çocuklarımızın kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (tramvay, otobüs, minibüs, midibüs, dolmuş vb.) kullanmamalarına,
Bu hüküm ile ilgili olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrencilerin ve öğretmenlerin istisna kapsamında değerlendirilmesine,
 
        2.    ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI
        Kademeli normalleşmenin ikinci etabında; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacak ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirlerarası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulanmayacaktır.

Bu kapsamda;
2.1.    Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;
2.1.1.    Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızdan uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması istenmemesine, şehirlerarası seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz edilmesinin yeterli olmasına,
         Bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketliliklerinin, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına,

2.1.2.    Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla izin verilmesine,

2.1.3.    Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla, herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığı’na ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacağı başvurunun, yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilmesi koşuluyla, sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulmasına,

         Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmemesine, Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulamanın seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılmasına,

2.2.    Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.
Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımızın, bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı’na ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri ile Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulları’ndan izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebilmelerine, 
Seyahat İzin Belgesi verilen kişilerin, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına,
 
        Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar: 
 
Aşağıda belirtilen durumların, kişilerin “zorunlu hali bulunduğu” şeklinde kabul edilmesine,
2.2.1.    Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
2.2.2.    Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
2.2.3.    Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
2.2.4.    ÖSYM tarafından ilan edilmiş sınavlar ve merkezi düzeyde sınavlara katılacak olanlar,
2.2.5.    Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
2.2.6.    Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
2.2.7.    Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
 
        3.    İŞ YERLERİNİN FAALİYETLERİ
 
3.1.     Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
•    Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,
•    Aynı anda aynı masada açık alanlarda üç, kapalı alanlarda ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
koşuluyla,
•    Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07:00-21:00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21:00-24:00 saatleri arasında ise sadece paket servis, 
•    Pazar günleri ise 07:00-24:00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilmelerine,
3.2.     14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;
3.2.1.    Sinema salonları
3.2.2.    Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
3.2.3.    İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
3.2.4.    Halı sahalar, özel beden eğitimi ve spor salonları/tesisleri, açık yüzme havuzları,
3.2.5.    Lunaparklar ve tematik parklar.
Faaliyet alanında bulunan işyerlerinin; 
- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uymalarına, 
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmamasına, aynı anda aynı masada açık alanlarda üç, kapalı alanlarda ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesine, 
- Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07:00-21:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine, 
Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilmesine, 
3.3.    Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler ile AVM’ler vb. iş yerlerinin;
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (pazar günleri hariç) 07:00-21:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine,
3.4.    Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılmasına,
3.5.    Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmemesine,
3.6.    Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerlerinin (pazar günleri hariç) 07:00-20:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine, 
3.7.    Online market ve yemek sipariş firmalarının, hafta içi ve hafta sonu 07:00-24:00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabilmelerine,

        4.    EĞİTİM- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 
4.1.    Millî Eğitim Bakanlığı’nın 31 Mayıs 2021 tarihli “Basın Açıklaması” doğrultusunda kademeli normalleşmenin ikinci döneminde 01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze eğitime geçilmesine;
4.2.    07 Haziran 2021 Pazartesi günü tüm ortaokul ve liselerde haftada iki gün yüz yüze eğitime geçilmesine,
4.3.    Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime 1 Haziran 2021 Salı gününden itibaren haftanın 5 (beş) günü tam zamanlı olarak eğitim-öğretim yapılmasına,
4.4.    Okullarda yüz yüze eğitimlere katılımın isteğe bağlı olmasına, ve eğitim-öğretim faaliyetinin “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”nda belirtilen koşullar doğrultusunda gerçekleştirilmesine,
4.5.    2021-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nın 2 Temmuz 2021 Cuma günü sonlandırılmasına,
 
        5.    KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ
 
Cumhurbaşkanlığı’nın 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10:00-16:00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşmenin ikinci döneminde de devam edilmesine, (özel ve kamu sağlık kurum ve kuruluşları ile birinci ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları hariç)
 
        6.    TOPLANTI/ETKİNLİKLER İLE NİKAHLAR/DÜĞÜNLER VE ZİYARETLER 
 
6.1.    Dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerinin 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenmesine,
Dönemsel açıdan yapılması zorunlu olan spor kulüplerinin genel kurullarının ise; fiziki mesafe ile temizlik/maske/mesafe kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari 4 m2, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması kaydıyla yapılabilmesine,
15 Haziran 2021 Salı gününden itibaren ise sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklere; fiziki mesafe ile maske/mesafe/temizlik kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari 4 m2, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması kaydıyla izin verilmesine,
6.2.    Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler; 
Açık alanlarda; 
•    Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi, 
•    Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,
•    Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması, 
Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak; 
•    Kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması,
•     Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, 
kaydıyla 01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilmesine,
 
    Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilmesine,
     Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramı yapılabilmesine, kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m2 alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmamasına,
     Nişan ve kına gibi etkinliklere 01 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilmesine,
6.3.Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde kalanlara yönelik ziyaretlere bu yerlerde kalan her kişi için haftada en fazla bir ziyaret olacak şekilde izin verilmesine,
 
        7.    TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ
 
7.1.    Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilmesine, araç içindeki yolcuların oturma şeklinin ise yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 koltuk dolu 1 koltuk boş şeklinde) şekilde olmasına,
Otobüs, tren vb. şehirlerarası toplu taşıma araçlarında kapasite sınırlamasının tespiti sırasında aynı adreste ikamet eden ve aynı çekirdek aileden (eş, anne-baba, kardeş) olan kişilerin hesaplamaya dahil edilmemesine ve yan yana seyahat etmelerine izin verilmesine, 
Ayrıca 2+1 koltuk düzenindeki şehirlerarası toplu taşıma yapan otobüslerde her iki cam kenarındaki koltuklara yolcu kabul edilebilmesine (ortadaki koltuklar boş bırakılmasına) ve yolcu taşıma kapasitesinin buna göre belirlenmesine,
7.2.    Şehir içi toplu taşıma araçları ise İçişleri Bakanlığı’nın 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı genelgesinde ve Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 14/04/2021 tarih ve 17 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda %50 kapasite sınırlaması ile Kurul’un aynı tarih ve sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde aşağıda belirtildiği şekliyle ayakta yolcu kabul edilmemesi kuralına tabi olarak;
    Minibüs, midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmamasına,
    Raylı sistem araçları (tramvay) ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerden ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; otobüslerde ayakta yolcu alınmamasına, raylı sistem araçlarında (tramvay) ise fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde kapasitesinin %50 si kadar oranda/sayıda ayakta yolcu alınabilmesine)
şeklinde faaliyet sunabilmelerine,
 
        8.    KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER
 
8.1.    Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde bulunan yeme-içme yerlerinin (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde) aynı masada aynı anda açık alanlarında 3 (üç), kapalı alanlarında ise 2 (iki) den fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla hizmet verebilmelerine,
8.2.    Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezlerinin kapalı tutulmasına ve bu alanlarda müşteri kabul edilmemesine,
8.3.    Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere kesinlikle izin verilmemesine, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi adına fiziksel mesafe kurallarına azami özen gösterilmesine,
8.4.    Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan süre ve günlerde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunmasının (bedelinin tamamı ödenmiş olmak kaydıyla) vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamasına, bu amaçla seyahat edecek vatandaşlarımızın denetimlerde rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz etmelerinin yeterli olmasına,
8.5.    İçişleri Bakanlığı’nın 30.09.2020 tarih ve 16007 sayılı ve 28.11.2020 tarih ve 19986 sayılı genelgeleri ile Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 30/09/2020 tarih ve 117 sayılı toplantısında almış olduğu “Konaklama Tesislerinde HES Kodu Uygulaması Zorunluluğu” gündemli kararı ve yine Kurul’un 28/11/2020 tarih ve 131 sayılı toplantısında almış olduğu “Konaklama Tesislerinde Alınacak Ek Tedbirler” gündemli kararları doğrultusunda konaklama tesislerinin denetimlerinin etkin şekilde sürdürülmesine, sahte rezervasyon başta olmak üzere her türlü kötüye kullanımın önüne geçilmesine,
 
        9. GENEL ESASLAR
 
9.1. Valiliğimizin ilgili birimleri ve Kaymakamlıklarımızca; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde her bir işkolu/faaliyet alanına ilişkin ayrı ayrı olarak belirlenmiş olan Koronavirüs salgınıyla mücadele amaçlı tedbir, usul ve esasların ilgili işyeri yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine, 
9.2. Gerek İçişleri Bakanlığı genelgeleri, gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, Kaymakamlarımızın koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileri ile takviye edilmiş şekilde) yoğunlaştırılmış denetimlerin gerçekleştirilmesine, 
9.3. Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşlarımızı kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenmesine, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem tesisinden imtina edilmemesine,
 
        Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, 

        Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

        Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EK: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

        Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı süre ve günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla; 
1.    TBMM üyeleri ve çalışanları, 
2.    Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),
3.    Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cem evlerinin dede ve görevlileri, 
4.    Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, 
5.    Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), 
6.    İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,
7.    Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,
8.    Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
9.    Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç̧ tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar, 
10.    Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları, 
11.    Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
12.    Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,
13.    Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesinde oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,
14.    İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, 
15.    Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, film, dizi ve reklam yapım şirketleri, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,
16.    Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,
17.    Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,
18.    Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,
19.    Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, 
20.    Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,
21.    Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
22.    Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,
23.    Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,
24.    Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,
25.    Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, 
26.    İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),
27.    Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
28.    Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile), 
29.    Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,
30.    Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
31.    ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, 
32.    İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,
33.    Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla zorunlu hallerde bürolarına, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk birimlerine, resmî kurumlara gitmeleri kaydıyla avukatlar ve avukat stajyerleri,
34.    Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel,
35.    Profesyonel site yöneticileri ile apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler,
36.    İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları,
37.    Sadece yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar,
38.    Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydıyla iş yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda görevli olanlar,
39.    Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak kaydıyla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanları.
40.    Arı Kayıt Sistemi (AKS) Belgesinin ibraz etmek ve ikametle arı kovanlarının bulunduğu yer arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla aynı şehir içerisinde arı kovanlarının bulunduğu alanlara gidip gelmek isteyen arıcılar.
41.    Kurumsal kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla turkuaz basın kartı sahibi basın mensupları.