İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01/06/2021 Tarihli ve 30 Sayılı Kararı
02 Haziran 2021

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif DAĞLI’nın başkanlığında 01/06/2021 tarihinde İlimizde Koronavirüs’e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

GÜNDEM:

 Kademeli normalleşme tedbirlerinin ikinci etabında ilimiz genelindeki sinema salonlarının faaliyetlerinin görüşülmesi.

KARAR:

        İçişleri Bakanlığı’nın 01/06/2021 tarih ve 8878 sayılı genelgesi ve Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 31/05/2021 tarih ve 29 sayılı kararında kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirler arasında “sinema salonları” nın tam gün sokağa çıkma yasağının uygulandığı pazar günleri hariç olmak üzere haftanın diğer günlerinde 07:00-21:00 saatleri arasında %50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilmelerine izin verilmişti.

Ancak, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik talepler ve salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığın sağlanması amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.