İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02/06/2021 Tarihli ve 31 Sayılı Kararı
03 Haziran 2021

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Vali Doç.Dr. Zülkif DAĞLI başkanlığında 02/06/2021 tarihinde İlimizde Koronavirüs’e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

GÜNDEM:

1.06 Haziran 2021 tarihinde saat 09:30 – 12:50 saatleri arasında gerçekleştirilecek Liselere Giriş Sınavı ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi.
2.Afyonkarahisar İli Sinanpaşa İlçesi Güney Beldesinde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçimi, 764 köy/mahallede ise muhtar ve/veya ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerine görevli olarak veya oy kullanmak için ilimizden katılacak olan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarının görüşülmesi.

KARAR: 

1.Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 31/05/2021 tarih ve 29 sayılı kararıyla, “kademeli normalleşme” döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirlerden sokağa çıkma kısıtlaması, “01 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22:00-05:00 saatleri arasında; pazar günleri ise cumartesi saat 22:00’den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05:00’te tamamlanacak şekilde” yürürlüğe koyulmuştu.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 01/06/2021 tarih ve 25835398 sayılı yazısı ve İçişleri Bakanlığı’nın 02/06/2021 tarih ve 9069 sayılı genelgesi doğrultusunda tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü ilimiz genelinde 09:30-12:50 saatleri arasında uygulanacak Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’ın (LGS) iki oturum halinde gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla aşağıdaki belirtilen usul ve esasların ilimiz genelinde uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla Nüfus Müdürlükleri’nin 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10:00-16:00 saatleri arasında; 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07:00-10:00 saatleri arasında açık bulundurulmasına,
Sınava girecek öğrenciler ile yakınlarının/refakatçilerinin ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbirin Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmasına,
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçilerinin ve/veya yakınlarının, 07:00-15:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyelerin 07:00-15:00 saatleri arasında açık olabilmelerine, bu yerlerde çalışanların da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılmalarına,
Valiliğimiz ilgili birimleri ve Kaymakamlıklarca;
    a.Sınavın, sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirlerinMilli Eğitim Müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınmasına,
    b.Kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulmasının önlenmesine,
    c.Sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesine,

2.Afyonkarahisar İli Sinanpaşa İlçesi Güney Beldesinde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçimi ile 764 köy/mahallede ise muhtar ve/veya ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerine ilimizden görevli olarak veya oy kullanmak amacıyla katılacak olan vatandaşlarımızın;

Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz etmeleri,
Oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri,
İkamet ile oy verme yeri arasındaki güzergâh ve zaman dilimi ile sınırlı olması kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.