İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24/06/2021 Tarihli ve 33 Sayılı Kararı
25 Haziran 2021

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Vali Vekili Hasan ÖZTÜRK başkanlığında 24/06/2021 tarihinde İlimizde Koronavirüs’e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

GÜNDEM:

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavında ilimizde alınacak tedbirlerin görüşülmesi.

KARARLAR:

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde ilimiz merkezinde ve ilçelerde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplanmıştır.
Bu kapsamda ilimizde 26 Haziran 2021 Cumartesi sabah 10:15-12:30 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar sabah 10:15-13:15 saatleri arasında ve 27 Haziran 2021 Pazar öğleden sonra 15:45-17:45 saatleri arasında
olmak üzere 3 oturum şeklinde uygulanacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın, salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

1.Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla Nüfus Müdürlükleri’nin, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07:00-17:00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07:00-15:30 saatleri arasında açık bulundurulmasına,
2.Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmamasına ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmelerinin yeterli olmasına,
3.Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 27 Haziran 2021 Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçilerinin ve/veya yakınlarının 05:00-19:00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
4.27 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyelerin ve fotoğrafçıların (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), 07:00-18:00 saatleri arasında açık olabilmelerine,  bu yerlerde çalışanların da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılmalarına,
5.Sınava girecek öğrenciler ile yakınlarının/refakatçilerinin ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbirin Samsun Büyükşehir Belediyesi’nce alınmasına,
6.Sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için Millî Eğitim Müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla Valilik ve Kaymakamlıklar koordinasyon sağlanarak gerekli tüm tedbirlerin alınmasına,

Bu bağlamda kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınmasının ve diğer gürültülü faaliyetlerde bulunulmasının önlenmesine, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesine,

  Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.