İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 06/07/2021 Tarihli ve 35 Sayılı Kararı
07 Temmuz 2021

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Vali Doç.Dr.Zülkif DAĞLI başkanlığında 06/07/2021 tarihinde İlimizde Koronavirüs’e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

GÜNDEM:

Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyeti yürüten üniversitelerdeki yüksek öğrenim öğrencilerinin zorunlu stajlarını yapabilmelerinin görüşülmesi.

KARARLAR:

        Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 28/09/2020 tarih ve 116 sayılı kararıyla Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetini yürüten üniversitelerdeki Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesi’nde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin eğitim-öğretim yılı içinde yapmaları zorunlu olan stajlarını yapabilmelerine karar verilmişti.

28/09/2020 tarih ve 116 sayılı kararda yukarıda belirtilen sağlık alanlarında eğitim-öğretimine devam eden yüksek öğrenim öğrencilerinin stajlarını yapabilmelerine ek olarak, diğer yüksek öğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin de yaz aylarında yapmaları zorunlu olan stajlarını maske, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uyulması koşullarıyla yapabilmelerine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.