İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 15/09/2021 Tarihli ve 39 Sayılı Kararı
30 Eylül 2021

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif DAĞLI’nın başkanlığında 15/09/2021 tarihinde İlimizde Koronavirüs’e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

GÜNDEM:

İlimizde geçici olarak bulunan kişilerin, bulunduğu yerlerde izolasyon süreçlerinin değerlendirilmesi.

KARAR:

Yüksek bulaşıcılığı nedeniyle toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturan Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde PCR test sonucu pozitif olanlar veya temaslı olanların uygun koşullarda izolasyona alınmaları, salgının yayılımını kontrol altında tutma açısından büyük önem taşımaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi"nde belirtildiği üzere, göstermiş olduğu semptomlara göre hastaneye yatışına gerek görülmeyen pozitif ve temaslı vakaların ikametlerinde izolasyona tabi tutulması gerekmektedir.

Öte yandan çeşitli sebeplerle (yükseköğretim, çalışma, gezi vb.) geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu veya temaslı olduğu  anlaşılan ve izolasyona alınacağı herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin; Valiliğimizce belirlenen yerlerde izolasyona tabi tutulmaları ve filyasyon ekiplerince takiplerinin yapılması, salgının seyri açısından elzem bir durumdur.

Bu çerçevede;

1. Geçici olarak bulunduğu yerde PCR test sonucu pozitif olduğu veya temaslı olduğu anlaşılan kişilerin, izolasyon süreçlerini geçirmek üzere özel araçlarıyla (toplu taşıma vasıtaları kesinlikle kullanılmayacaktır) asıl ikametlerine dönmelerine yolculuk sırasında sair sebeplerle (mola vb.) diğer kişilerle temas etmeyeceğine yönelik taahhütte bulunması koşuluyla izin verilmesine,
2. Asıl ikametlerine gidemeyecek durumda olanlar için ise Valiliğimizce ve Kaymakamlıklarımızca bu kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere mümkünse kamu kurumlarına ait misafirhane/konaklama tesisi gibi yerlerin, mümkün değilse karantina oteli gibi yerlerin belirlenmesine,
3. Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızca belirlenen yerlerdeki konaklama bedellerinin, izolasyona tabi tutulan kişilerce karşılanması, ancak yapılacak gelir tespitine göre konaklama bedelini karşılayamayacak durumdaki kişilere ait giderlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca destek sağlanmasına,
4. Karantina oteli belirlenmesi gereken durumlarda; izolasyon koşullarını sağlamak kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı yerlerin Valiliğimizce ve ilçelerde Kaymakamlıklarımızca  seçilmesine,
5. İzolasyon koşullarını ihlal etmesi nedeniyle zorunlu izolasyona tabi tutulacak kişilerin, Valiliğimizce ve Kaymakamlıklarımızca tespit edilen misafirhane/konaklama tesisi/karantina oteli gibi yerlere konaklama bedelini kendileri ödemek kaydıyla kabul edilmesine,
6. Geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan veya temaslı olan ve izolasyona alınabileceği herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin izolasyona tabi tutulmaları için Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızca belirlenen yerlere;

Ziyaretçi kabul edilmemesine,
* Güvenlik önlemleri için yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli görevlendirilmesine,
* İzolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek ve buralarda görevli personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli görevlendirilmesine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.