overlay

Diyaliz Merkezleri Hakkında Duyuru

 İlimizde faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinin cihaz artırım talepleri 18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 21.maddesine göre değerlendirilmektedir. 2018 yılı Haziran  sonu verilerine göre;

1- Birinci Bölge: (Tekkeköy, Canik, İlkadım, Atakum)  hasta/cihaz oranı 3,81’dir
2- İkinci Bölge : (Ayvacık Çarşamba, Salıpazarı, Terme) hasta / cihaz oranı 4,21’dir.
3- Üçüncü Bölge : (Ondokuzmayıs, Bafra, Alaçam, Yakakent) hasta / cihaz oranı 4,34’tür.
4- Dördüncü Bölge : (Asarcık, Kavak, Havza, Ladik, Vezirköprü) hasta / cihaz oranı 3,90’dır.

 Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından 09.07.2018 tarihinde  yapılan toplantıda İlimiz 2. ve 3. Bölgede hasta / cihaz oranı 4’veya  üstünde olduğundan 2. Bölgede 3( üç ) adet, 3. Bölgede 5(beş) adet hemodiyaliz cihazına ihtiyaç olduğuna karar verilmiş olup; adı geçen bölgelerde faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinden cihaz artırım talebinde bulunacakların ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.  Birden fazla sayıda cihaz artırım başvurusu olması durumunda talepler, ilgili Yönetmeliğin 21. Madde 1. Fıkra (c) bendinde belirtilen öncelik sırasına göre değerlendirilecektir.   10.07.2018