overlay

Haziran 2018 Kurul Kararları

2018 YILI HAZİRAN AYI HASTA HAKLARI KURULU KARARLARI
SIRA NOBAŞVURU TARİHİBAŞVURU KONUSUSAĞLIK TESİSİ ADIKARAR TARİHİ VE SAYISIKURUL KARARLARININ ÖZETİ
117.05.2018Hizmetten Genel Olarak Faydalanma HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi12.06.2018/53
Kurumun hasta hakları birimi tarafından yerinde çözüm yapıldığı tarafımıza bildirilmiş olup, hastanın sağlık hizmetini aldığı ve mağduriyet yaşamadığı anlaşıldığından oy birliği ile hak ihlali olmadığı kararına varılmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
215.05.2018Hizmetten Genel Olarak Faydalanma HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi12.06.2018/54Bilgi ve belgelerden hasta yakınının iddia ettiği gibi hastanın tedavisinin kesilerek taburcu edilmesinin söz konusu olmadığı, hastaneyi kendisinin terk ettiği anlaşıldığından oy birliği ile hak ihlali olmadığı kararına varılmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
314.05.2018Hizmetten Genel Olarak Faydalanma HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi12.06.2018/55Endokrin polikliniğinin yoğunluğu nedeniyle sonuç göstermek için 16/05/2018 tarihine randevu verildiği anlaşıldığından hak ihlali olmadığı kanaatine oy çokluğu ile varılmıştır. Endokrin polikliniğinde ki yoğunluk sebebiyle daha öncede yönetime önerilerde bulunulmuş ancak aynı poliklinikle ilgili şikayetlerin devam etmesi nedeniyle; endokrin polikliniğinin yoğunluğunun azaltılması için diğer polikliniklerin daha seçici davranarak hastaları endokrin polikliniğine sevk etmesi, idarenin endokrin polikliniğe sevki yapılan hastaların profilini ortaya koymak amaçlı bir çalışma yapması ve bunun sonucuna göre sevk standartları oluşturması ayrıca sonuç göstermek için hastaların hastaneye gereksiz geliş gidişini önleyici tedbiri hastane yönetiminin alması gerektiği, endokrin polikliniğine muayene olan hastalara sonuçlarını göstermek için örneğin telefonla randevu verilebileceği önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)
405.06.2018Hizmetten Genel Olarak Faydalanma HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi12.06.2018/56EMG çekimi nöroloji uzmanı tarafından gerçekleştirileceği için hastayı bizzat hekimin görmesi, değerlendirmesi ve test için randevu vermesi gerekmektedir. MR ise tüm uzmanlar tarafından istenebilir radyoloji bölümünden randevu alınır ve çekim gerçekleştirilir. Hastanın EMG’sinin ise en kısa sürede çekildiği anlaşılmıştır. Söz konusu işlemin hizmet prosedürüne uygun yapıldığı anlaşıldığından hak ihlali olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıştır. (Hak İhlali Yoktur)
514.05.2018
Bilgilendirme ve Bilgi İsteme HakkıSB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
12.06.2018/57
Doktorun yapacağı bilgilendirmenin hemşire tarafından yapılamayacağı aşikardır. Bilgilendirmenin doktor tarafından yapılması uygun olacağından oy birliği ile hak ihlali olmadığına karar verilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)
611.05.2018
Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi, Bakım ve Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı
SB SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
12.06.2018/58
Bilgi ve belgelerden hastaya yapılan girişimsel işlem öncesi sedasyon ve lokal anestezinin yapıldığı ve buna rağmen hastanın işlemi tolere edemediği anlaşılmıştır. Tıbbi özenin gösterildiği kanaati oluştuğundan oy birliği ile hak ihlali olmadığı kararı alınmıştır. Söz konusu girişimsel işlemlerde hasta stres altında olacağından, duygu durumuna uygun şekilde açıklayıcı ve rahatlatıcı bir iletişim yolu tercih edilmelidir. Bu konuda personele genel olarak iletişim eğitiminin tekrar verilmesi önerilmiştir. (Hak İhlali Yoktur)